აკადემიური პერსონალი

 • 7/18/2016

  აკადემიური პერსონალი

  ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამის - "მიგრაციის მართვა" აკადემიური პერსონალი:

  ქეთევან ხუციშვილი - იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი (თსუ);

  ირინე ქურდაძე - იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი (თსუ);

  ნიკოლოზ სამხარაძე - სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ლექტორი (თსუ);

  ნინო დოლიძე - საჯარო ადმინისტრირების პროფესორი (GIPA);

  ბაკურ კვაშილავა - სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი (GIPA);

  ნინო ფარსადანიშვილი - მიგრაციის კომპეტენციის ცენტრის ხელმძღვანელი (თსუ);

  ივანე ცერცვაძე - პროგრამების კოორდინატორი (GIPA);

  ივანე ჩხიკვაძე - მოწვეული ლექტორი (თსუ);

  ქეთევან შუბაშვილი - მოწვეული ლექტორი (GIPA);

  მარიამ ჭუმბურიძე - მოწვეული ლექტორი (თსუ).

   

   

  ვრცლად »