სწავლის საფასური და სტიპენდია

 • 7/18/2016

  სწავლის საფასური და სტიპენდია

  სწავლის საფასური შეადგენს 1125 ლარს სემესტრულად.

  სტუდენტები თავისუფლდებიან სწავლის საფასურის გადახდის ვალდებულებისაგან საერთო სამაგისტრო გამოცდებში სასვლო გრანტის მოპოვების ან მაღალი რეიტინგის გამო შიდა საუნივერსიტეტო დაფინანსების სქემაში მოხვედრის შედეგად.

   

   

  ვრცლად »